Lekovi na recept

recept

U našim apotekama možete podići lekove koje su prepisani na recept. Do sada je ova praksa postojala
samo u državnim apotekama, ali zahvaljujući dobijanju licence od sada takvu mogućnost imate i u našoj kući Apotekama Filly Farm